เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะรวมทั้งอุปกรณ์การผลิต Die, Jig ต่างๆ ตามแบบและมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนการเกษตร โดยผ่านมาตรฐานการรับรอง โดย ISO 9001 : 2015 IATF 16949 : 2016 และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
ด้วยประสบการณ์ในวงการชิ้นส่วนยานยนต์ไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริษัทฯ ดำเนินการมุ่งตอบสนองสร้างความเชื่อมั่น และความพึ่งพอใจต่อลูกค้า ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ การจัดส่ง บริการ เพื่อให้เป็นผู้ผลิตและส่งมอบชิ้นส่วนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 
    
 
บริษัทฯ ยึดมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทั้งในด้านคุณภาพ การจัดส่ง และบริการพร้อมทั้งมีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 
image
ISO 9001 : 2015
 
เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนด สำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กรที่กำกับดูแล ทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ
 
image
IATF 16949 : 2016
 
คือระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ครอบคลุมการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้งและการบริการ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
 
image
ISO 14001 : 2015
 
ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่องค์กรสามารถใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
 
image
 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม
image
 
มุ่งมั่นในการป้องกัน ควบคุม
และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากกิจกรรมการดำเนินงาน
ของบริษัท
image
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
image
 
สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ให้พนักงานได้รับทราบ และเผยแพร่
นโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสาธารณชน

ติดต่อเรา
Powered by MakeWebEasy.com