โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ได้มาตรฐาน มีวิธีการตรวจเช็คอย่างไร

1246 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ได้มาตรฐาน มีวิธีการตรวจเช็คอย่างไร

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีมาตรฐาน


     อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย ที่มีอุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกอบสร้างอยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การจำหน่ายทั้งในประเทศและการส่งออก ที่ล้วนแล้วแต่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ ในฐานะฐานการผลิตรถยนต์ระดับโลก ที่มีการผลิตรถยนต์ปีละกว่า 2 ล้านคัน

     ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโต แต่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ Automotive parts ก็ขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยกลุ่มผู้ผลิต Automotive Parts ในประเทศไทยนั้นมีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แค่ในกลุ่มงานโลหะนั้น ประเทศไทยมีตั้งแต่โรงงานปั๊มโลหะธรรมดา โรงงานปั๊มโลหะคุณภาพสูง ไปจนถึงโรงงานประกอบและผลิตชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่

     การขยายตัวอย่างมากของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีหลากหลายขนาด แบ่งออกเป็นได้หลายเทียร์ แน่นอนว่าทำให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้ได้ในระดับเดียวกัน ทำให้เกิดคำถามมาอย่างยาวนานว่า ท่ามกลางโรงงานปั๊มโลหะหรือโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะนับพันรายนั้น เราจะสามารถเลือกหาผู้ผลิตที่มีมาตรฐานได้อย่างไร

     ความสำคัญของชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมดนั้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ เป็นชิ้นส่วนพลาสติกหรือชิ้นส่วนโลหะก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการผลิตรถยนต์ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย ที่เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคนั้นให้ความสำคัญอย่างมาก และหลายต่อหลายครั้ง เราก็มักจะพบว่าปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์นั้น เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการเลือกใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงไม่กี่ชิ้น

     ไม่ใช่แค่เพียงมาตรฐานด้านการผลิตชิ้นงานที่มีมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการรู้จักกับความต้องการของอุตสาหกรรม การให้บริการที่ตรงไปตามที่มีการตกลงกันไว้ ทั้งเรื่องของคุณภาพของชิ้นส่วนโลหะ การส่งมอบตามเวลาที่ตกลงกันไว้ และการควบคุมต้นทุนและราคาจำหน่ายให้ได้ตามที่มีการเจรจากันไว้แต่แรก ซึ่งเป็นงานที่ถือว่ามีรายละเอียดอย่างมากในการเจรจาตั้งแต่แรก

     วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญของผู้ผลิต Automotive Parts ว่าหากจะต้องเลือกใช้บริการแล้ว มีปัจจัยใดบ้างที่จะต้องนำมาพิจารณาว่าพวกเขาเหล่านี้ เป็นผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถไว้วางใจในการว่าจ้างให้ทำการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่อไปในภายภาคหน้า จะมีอะไรบ้างนั้น มาลองไล่ดูกันไปทีละหัวข้อได้เลย...

 

ความทันสมัยของเทคโนโลยีในการผลิต

     เมื่อโลกของอุตสาหกรรมยานยนต์ก้าวไกลไปมากแล้ว เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีแตกต่างกันก็จะส่งผลต่อการผลิตที่แตกต่างกันเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น โรงงานปั๊มโลหะที่มีการลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยกว่า ก็จะสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ความละเอียดได้อย่างแม่นยำกว่า ว่องไวกว่า และมีของเสียที่น้อยกว่า ซึ่งโรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่ง ได้มีการกำหนดข้อบังคับเรื่องของเครื่องจักรและเทคโนโลยีสำหรับการผลิต ซึ่งทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะหลายแห่งต้องเร่งมือพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเหล่านี้ เพื่อให้สามารถผ่านข้อกำหนดอันเข้มงวดนี้ไปได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างก็จะต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในแต่ละครั้งด้วยเช่นกัน

 

ความหลากหลายของชิ้นส่วนที่สามารถผลิตได้

     โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายแห่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือสามารถทำชิ้นส่วนประเภทหนึ่งได้เป็นอย่างดี ขณะที่มีโรงงานอีกหลายแห่งก็สามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนได้อย่างหลากหลาย และอาจจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้มากกว่า ซึ่งผู้ใช้งานก็ต้องเลือกตามความต้องการว่าจะใช้บริการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รูปแบบใด อย่างไรก็ตาม ในหลาย ๆ ครั้ง ผู้ผลิตที่สามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้หลากหลายรูปแบบนั้นได้เปรียบในเรื่องของความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการที่มากกว่า ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการได้มากกว่าเช่นกัน ซึ่งในหลาย ๆ ครั้ง ก็ทำให้ผู้ว่าจ้างไม่ต้องไปเดินหน้าโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน ถือเป็นการประหยัดเวลาได้อีก

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

 

มาตรฐานด้านการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีมาตรฐาน

     แน่นอนว่าหลาย ๆ คนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ แต่จริง ๆ แล้ว การที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่าย และยังเป็นการแสดงถึงคุณภาพของมาตรฐานของงานผลิตที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย นอกจากนี้ ในหลาย ๆ ครั้ง ผู้ผลิตรถยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็มีความต้องการที่จะเลือกใช้ผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจได้ โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็นมาตรฐานใหม่ ๆ ที่มีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายรายก็ต้องเดินหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายมาตรฐานเหล่านี้เช่นกัน ในหลาย ๆ ครั้ง เรื่องของการรองรับ ISO หรือมาตรฐานต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไปโดยปริยาย

 

อาจจะต้องตรวจสอบประวัติการทำงาน

     แน่นอนว่าหากต้องการเลือกใช้งานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น งานชิ้นส่วนโลหะ หรือโรงปั้มโลหะ แล้วเป็นบริษัทใหม่ที่ไม่ได้มีการติดต่อกันมาก่อน ก็อาจจะทำความรู้จักกันได้เพิ่มเติมผ่านประสบการณ์การทำงานของโรงงานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติของโรงงาน ประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ รวมถึงลูกค้าที่เคยใช้บริการว่าเป็นใครบ้าง รวมถึงการตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การส่งมอบ หรือแม้แต่เรื่องของการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งบางเรื่อง ก็มีปัจจัยที่สามารถตรวจสอบได้ไม่ยากตามเอกสารหรือการรับรองต่าง ๆ แต่บางครั้งก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบอย่างรอบด้านเช่นกัน ทั้งนี้ ขึ้นกับการพูดคุยระหว่างการศึกษาหาข้อมูลของทุกฝ่าย ว่าจะสามารถเดินหน้าทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นหรือไม่

 

ลองดูความมุ่งมันในการพัฒนาตัวเองในอนาคตประกอบอีกด้าน

     อย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเองก็ต้องทำการปรับตัวตามเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ การพัฒนาพนักงานที่จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยมที่มีมาตรฐาน หากเป็นโรงงานที่ไม่มีแผนงานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน หรือไม่มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นไปได้ที่พวกเขาจะไม่สามารถแข่งขันไปได้ในอนาคต ซึ่งหากเราต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะเป็นพันธมิตรกันในระยะยาว ก็อาจจะที่จะต้องพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปด้วยเช่นเดียวกัน เพราะคงไม่มีใครอยากเปลี่ยนผู้ร่วมงานที่ทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีบ่อย ๆ หรอก

     แน่นอนว่า สิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีมาตรฐานตามความต้องการของท้องตลาดได้ แต่ในความเป็นจริง อาจจะมีเงื่อนไขปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่เราจะต้องเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ เช่น อาจจะมีเงื่อนไขการผลิต Automotive Parts แบบพิเศษ หรือเรื่องของต้นทุนการผลิตที่เป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เหล่านี้ ต้องปรับตัวให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง

     เพราะการได้โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ดีและมีมาตรฐานนั้น ไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องของชิ้นงานที่ผลิตออกมาว่าสามารถรับประกันคุณภาพได้เท่านั้น แต่ในวงการผู้ผลิตนั้น ก็มีเครือข่ายของการผลิตที่กว้างขวาง ที่สามารถระบุได้โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แต่ละแห่งนั้นมีมาตรฐานและไว้วางใจได้เพียงใด ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกพันธมิตรที่มีมาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจตั้งแต่แรก จะทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและไหลลื่นไม่แพ้ใคร

ก่อนตัดสินใจเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครั้งต่อไป ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ก็อย่าลืมคำนึงถึงปัจจัยมาตรฐานเหล่านี้ด้วย

 

ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องจักรของเรา ได้ที่นี่
ติดต่อ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง
โทร : 02-1166303
อีเมล : info@siammetalwork.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้