งานเจียระไนราบเหมาะกับการการผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทใด

1150 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

งานเจียระไนราบเหมาะกับการการผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทใด

ทำความรู้จักกับการเจียระไนราบสำหรับการผลิตชิ้นส่วนโลหะและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรือการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) ภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ขั้นตอนของการเจียระไน (Grinding) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่มีความสำคัญและจะขาดไปไม่ได้เลยในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทุกประเภท เนื่องจากการเจียระไนในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจียระไนราบ (Surface Grinding) การเจียระไนกลม (Cylindrical Grinding) หรือการเจียระไนไร้ศูนย์ (Centerless Grinding) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ได้รับการปรับแต่งและเก็บรายละเอียดที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นงานให้มีความเรียบเนียน สวยงาม รวมถึงทำให้ชิ้นงานมีรูปทรงและขนาดที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในวันนี้เราจะขอพาทุกคนไปเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเจียระไนในรูปแบบของการเจียระไนราบ หรือ Surface Grinding ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของการเจียระไนที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และโรงงานปั๊มโลหะ ลองมาดูไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้ได้เลยว่า การเจียระไนราบคืออะไร? และการเจียระไนราบเหมาะสำหรับการนำมาใช้งานร่วมกับงานผลิตชิ้นส่วนโลหะหรืองานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) ประเภทใดบ้าง?

 

ทำความรู้จักกับการเจียระไนราบ (Surface Grinding)

การเจียระไนราบ (Surface Grinding) เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับแต่งและเก็บรายละเอียดชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รูปแบบหนึ่ง ที่สามารถพบเจอได้อย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานปั๊มโลหะ ตลอดจนหน้างานก่อสร้าง งานหัตถกรรม และงานช่างทั่วไป โดยสำหรับกระบวนการเจียระไนราบนั้นจะมีการนำเอาเครื่องมือกลพื้นฐานอย่างเครื่องเจียร (Grinder) มาใช้งานเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัด ขัด ลับคม หรือเจียรตกแต่งเศษเหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง รวมถึงสิ่งสกปรกและวัสดุส่วนเกินต่าง ๆ ออกจากพื้นผิวของชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อช่วยให้พื้นผิวของชิ้นงานดังกล่าวมีความเรียบหรือมีลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันนี้ เครื่องเจียระไนราบนั้นได้ถูกผลิตขึ้นมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สามารถรองรับกับการนำมาใช้งานร่วมกับชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) ที่มีรูปแบบ ขนาด มุม รวมถึงวัสดุที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และนอกจากนี้เครื่องเจียระไนส่วนใหญ่ยังสามารถทำการควบคุมรายละเอียดและความแม่นยำของการเจียระไนได้สูงสุดถึง 5 ไมครอน จึงทำให้ชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผ่านการเจียระไนราบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีรูปลักษณ์ที่ดูสวยงามและมีรายละเอียดของชิ้นงานที่ดูประณีตมากยิ่งขึ้น

 

การเจียระไนราบเหมาะสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทใด

สำหรับการเจียระไนราบ หรือ Surface Grinding ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการเจียระไนที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเพื่อประโยชน์ในการช่วยขัดและเก็บรายละเอียดที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรการเกษตร หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตลอดจนชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) และรถจักรยานยนต์หลากหลายประเภท แต่โดยส่วนใหญ่แล้วชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะสามารถนำมาเข้าเครื่องเจียระไนราบได้นั้น มักจะเป็นชิ้นงานที่ถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุประเภทสแตนเลส อะลูมิเนียม หรือทองเหลืองเสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุที่สามารถถูกยึดจับโดยแม่เหล็กที่บริเวณหัวจับ (Chuck) ของเครื่องเจียระไนราบได้ง่าย อีกทั้งวัสดุดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดการอุดตันที่บริเวณล้อหินเจียระไนอีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุประเภทสแตนเลส อะลูมิเนียม และทองเหลืองแล้วนั้น เครื่องเจียระไนราบยังสามารถนำมาใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ หรือชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุประเภทอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น พลาสติก ไม้ กระเบื้องเซรามิก หรือแผ่นไซเบอร์ซีเมนต์ได้เช่นกัน เพียงแต่ในระหว่างที่มีการใช้งานเครื่องเจียระไนราบนั้น ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะใช้เทคนิคในการเจียระไนแบบพิเศษเพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เศษของวัสดุดังกล่าวเกิดการอุดตันที่บริเวณล้อหินเจียระไน หรือบริเวณอื่น ๆ ของตัวเครื่องเจียระไนราบจนอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องเจียระไนราบได้

 

ลักษณะการทำงานของเครื่องเจียระไนราบ

สำหรับลักษณะการทำงานของเครื่องเจียระไนราบนั้น เครื่องเจียระไนราบจะประกอบไปด้วยหัวจับ แท่นรองงาน และตัวยึดที่มีหน้าที่สำคัญในการช่วยยึดจับและประคองให้ชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) ที่ต้องการนำมาเจียระไนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหรือเศษวัสดุจากชิ้นงานเกิดการหลุด แตก หรือกระเด็นมาโดนผู้ใช้งานจนทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

และนอกจากนี้อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยในเครื่องเจียระไนราบนั่นก็คืออุปกรณ์สำคัญอย่าง ล้อหินเจียระไน (Grinding Wheel) ที่ถูกนำมาติดตั้งเอาไว้ที่บริเวณด้านข้างของตัวแกนมอเตอร์เพื่อทำหน้าที่ในการขัดและเจียระไนพื้นผิวของชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีรูปแบบและลักษณะตามที่ต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลักษณะของล้อหินเจียระไนนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ ล้อหินเจียระไนแบบหยาบ ที่สามารถทำการขัดและเจียรตกแต่งชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้อย่างรวดเร็ว และล้อหินเจียระไนแบบละเอียด ที่สามารถช่วยเก็บรายละเอียดบนพื้นผิวของชิ้นงานที่ผ่านการเจียระไนแบบหยาบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้มีความเรียบเนียนและสวยงามมากยิ่งขึ้น

โดยสำหรับลักษณะการทำงานของเครื่องเจียระไนราบจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ตามลักษณะของการหมุนของล้อหินเจียระไน ได้แก่
  • เครื่องเจียระไนราบแบบเพลาหมุนล้อหินเจียระไนแนวนอน เป็นเครื่องเจียระไนราบที่มีลักษณะการเคลื่อนที่ของชิ้นงานผ่านล้อหินเจียระไนในแนวเส้นตรง จึงทำให้เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานเพื่อการเจียระไนชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม

  • เครื่องเจียระไนราบแบบเพลาหมุนล้อหินเจียระไนแนวดิ่ง เป็นเครื่องเจียระไนราบที่มีลักษณะการเคลื่อนที่ของชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผ่านล้อหินเจียระไนที่หมุนอยู่ในแนวดิ่งไปมา จึงทำให้เครื่องเจียระไนในรูปแบบดังกล่าวเหมาะสำหรับการนำมาใช้งานเพื่อการเจียระไนพื้นผิวของชิ้นงานในแนวราบในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด

 

ข้อดีของการใช้งานเครื่องเจียระไนราบ

  • การเจียระไนราบสามารถช่วยขัดและเจียระไนตกแต่งพื้นผิวของชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงชิ้นงานเจียระไนที่ได้ออกมานั้นยังมีขนาดและรูปแบบที่เที่ยงตรงและแม่นยำสูง

  • การใช้งานเครื่องเจียระไนราบไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะในการทำงานมากนัก เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และโรงงานปั๊มโลหะสามารถทำการเลือกตั้งค่าการเจียระไนชิ้นงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบกำหนดเอง
  • เครื่องเจียระไนราบสามารถนำมาใช้งานเพื่อการเจียระไนวัสดุได้หลากหลายประเภท อาทิ เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง พลาสติก และไม้ เป็นต้น

 

ข้อจำกัดของการใช้งานเครื่องเจียระไนราบ

เครื่องเจียระไนราบเป็นเครื่องจักรที่มีราคาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และโรงงานปั๊มโลหะขนาดเล็กจึงมักจะไม่มีเครื่องเจียระไนราบดังกล่าวเอาไว้ใช้งาน ส่งผลให้ชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ัสั่งผลิตขึ้นมานั้นอาจไม่ได้มาตรฐานตรงตามที่ต้องการได้

ในการใช้งานเครื่องเจียระไนราบเพื่อการขัดและตกแต่งพื้นผิวของชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งานจากสภาพของเครื่องเจียระไนราบที่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือความประมาทของผู้ปฏิบัติงานได้ง่าย เพราะฉะนั้นแล้วผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากเป็นพิเศษและควรปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

หากคุณกำลังมองหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) และชิ้นส่วนโลหะ ที่ได้มาตรฐาน ให้บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ดูแลคุณ เพราะเราคือโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และโรงงานปั๊มโลหะ ชั้นนำของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะ ตลอดจนงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ปั๊มโลหะตามแบบ และงานเจียระไนราบ มากกว่า 16 ปี ด้วยมาตรฐานการรับรอง โดย ISO 9001 : 2015 IATF 16949 : 2016 ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

 

ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องจักรของเรา ได้ที่นี่
ติดต่อ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง
โทร : 02-1166303
อีเมล : info@siammetalwork.com
Facebook : Siam Metal Work Manufacturing Co.,Ltd.
Line : @siammetalwork

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้