วัสดุโลหะชนิดใดบ้าง ที่เหมาะกับการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ

1078 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ

วัสดุโลหะชนิดใดบ้าง ที่เหมาะกับการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ

ทำความรู้จักวัสดุโลหะที่ใช้ในการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ

      สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรแล้ว ชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆ ที่ผ่านการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ เพื่อนำมาประกอบกันเป็นตัวผลิตภัณฑ์ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสากรรมการผลิตเลยทีเดียว

      แต่ทั้งชิ้นส่วนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่นำมาใช้นั้น ก่อนจะนำไปผ่านกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะได้ ก็ต้องมีการเลือกใช้วัสดุโลหะให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นส่วนนั้น ๆ ด้วย

 

การคัดเลือกวัสดุที่จะนำมาปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะนั้น ก่อนอื่นต้องเลือกจากชนิดของเนื้อโลหะเสียก่อน

โลหะบริสุทธิ์ (Pure Metal)
      เป็นโลหะที่มีเพียงองค์ประกอบเดียวเท่านั้น ไม่มีการผสมกับโลหะชนิดอื่น ๆ และมีความบริสุทธิ์ถึง 99% เป็นโลหะที่ต้องนำไปผ่านการถลุงเอาแร่โลหะอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการออก โดยการถลุงแร่ มีทั้งแบบใช้ความร้อน และการใช้ไฟฟ้า เพื่อทำให้ส่วนที่ไม่บริสุทธิ์กลายเป็นออกไซด์ (สารประกอบที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของธาตุกับออกซิเจน) โลหะบริสุทธิ์ที่นำมาปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ได้แก่ เหล็กบริสุทธิ์ และ ทองแดงบริสุทธิ์

โลหะผสม (Alloy)
      โลหะผสมหรือโลหะอัลลอยด์ เป็นการนำเอาโลหะตั้งแต่ 2 ขนิดขึ้นไปมาผสมกันได้แก่ สแตนเลส, สแตนเลส สตีล (เหล็กกล้าไร้สนิม), เหล็กกล้า, ทองคำขาว, ตะกั่วบัดกรี, นิโครม, โลหะผสมโมลิบดีนัม, และโลหะผสมไทเทเนียม

โลหะผสมนั้นเป็นโลหะที่เหมาะกับการนำมาใช้งานมากที่สุด เพราะผ่านการผสมโลหะที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงให้โลหะที่ออกมา มีคุณสมบัติทางเคมีที่ดีขึ้น เช่น ทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม เพราะไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ และมีคุณสมบัติทางกล เช่น ความอ่อนตัว เหนียว ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น

ซึ่งโลหะผสมที่นิยมนำมาใช้ในการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ได้แก่ สแตนเลส อลูมิเนียม หรือทองเหลือง เป็นต้น ส่วนโลหะผสมที่ถูกนำใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ โลหะผสมแมกนีเซียมที่มีน้ำหนักเบา นิยมใช้ในการผลิตรถยนต์ EV และใช้ทำโครงที่นั่ง และแผงหน้าปัดรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีอลูมิเนียมที่นำมาใช้ผลิตโครงสร้างและชิ้นส่วนของรถยนต์ เพราะมีน้ำหนักเบา รับแรงกดแรงกระแทกได้ดี และไม่เป็นสนิม

และสำหรับกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ เช่นชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรนั้น ยังสามารถแบ่งวัสดุที่ใช้ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะได้ดังนี้

โลหะแผ่น
      โลหะแผ่นคือแผ่นโลหะที่รีดออกมาเป็นแผ่น มักมีความหนาตั้งแต่ 0.1- 6 มิลลิเมตร เป็นโลหะเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม และทองเหลือง เมื่อนำมาผ่านกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะแล้ว จะมีการพับงอ หรือเจาะรูตามรูปแบบของชิ้นส่วนนั้น ๆ เช่น ชิ้นส่วนบานพับ โครงช่วงล่างของรถ ขึ้นส่วนของเสื้อเพลาท้าย เมื่อนำโลหะแผ่นมาปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ จะต้องมีการตัดเฉือนแผ่นโลหะให้ได้ขนาดตามต้องการเสียก่อน จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการพับงอขึ้นรูป (Bending Process) และกระบวนการลากขึ้นรูปลึก ((Deep Drawing Process) เพื่อปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ

โลหะแผ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

โลหะแผ่นเปลือย (Uncoated Metal/Bare Metal) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโลหะชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองเหลือง ทองแดง ดีบุก อลูมิเนียม สแตนเลส สตีล ที่จะไม่ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศจนเกิดเป็นสนิม

โลหะแผ่นเคลือบ (Coated Metal) คือโลหะเหล็กที่ขึ้นสนิมได้ง่าย เพราะจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ จึงต้องมีการเคลือบด้วยโลหะชนิดอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก

โลหะก้อน
การจะนำโลหะก้อนไปปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะนั้น มีกระบวนการปั๊มขึ้นรูปอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ

  1. กระบวนการทุบขึ้นรูป (Forging Process) เป็นกระบวนการที่จะนำก้อนโลหะไปวางไว้ระหว่างแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ 2 อัน แล้วทุบแม่พิมพ์ลงมาบนก้อนโลหะให้มีรูปร่างตามแม่พิมพ์

  2. กระบวนการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion Process) การปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธีนี้ โลหะก้อนจะถูกอัดหรือดันเข้าไปในแม่พิมพ์แบบดาย (die) จากนั้นจะถูกเครื่องอัดไฮดดรอลิคผลักโลหะก้อนให้ออกไปอีกด้านหนึ่ง เป็นวิธีการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะที่เหมาะกับเหล็ก

  3. กระบวนการรีดขึ้นรูปเสียก่อน แล้วจากนั้นจึง (Rolling Process) เป็นการนำโลหะก้อนไปผ่านการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะด้วยลูกรีด โดยโลหะก่อนจะผ่านเข้าไปอยู่ระหว่างลูกรีดสองอันที่หมุนตลอดเวลา ซึ่งทำให้เกิดการบีบอัดลงมาบนโลหะก้อน โดยมีการรีดขึ้นรูปแบบแบน (Flat Rolling) และการรีดขึ้นรูปเป็นรูปทรง (Shape Rolling)

  4. กระบวนการดึงขึ้นรูป (Wire and Bar Drawing)เป็นการนำโลหะก้อนไปเพิ่มอุณหภูมิให้สูง แล้วถูกดึงผ่านแม่พิมพ์ดายในแนวตัดขวางเป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้น และเส้นลวด


      โดยการจะเลือกใช้โลหะแบบก้อนหรือแบบแผ่นนั้น ก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงของชิ้นส่วนที่ต้องการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะเป็นหลัก และการจะเลือกใช้โลหะบริสุทธิ์ หรือโลหะผสมชนิดใด ก็ต้องพิจารณาจากการนำชิ้นส่วนนั้น ๆ ไปใช้งาน เพราะโลหะบริสุทธิ์ และโลหะผสมแต่ละชนิด ก็เหมาะกับการใช้งานที่ต่างกันออกไป เช่น ทองแดงเหมาะกับใช้งานด้านไฟฟ้า เพราะเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี หรืออลูมิเนียมและเหล็กผสมแมกนีเซียมก็เป็นโลหะผสมที่เหมาะกับการใช้งานด้านยานยนต์

      และนอกจากการเลือกวัสดุให้เหมาะกับรูปทรงและรูปแบบการใช้งานของชิ้นส่วนที่ต้องการแล้ว ยังต้องหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาอีกด้วยว่าโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะที่จะเลือกใช้บริการนั้น รับปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะชนิดใดบ้าง และมีแม่พิมพ์สำหรับปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะตามที่ต้องการหรือไม่ เช่น สามารถพับขึ้นรูปโลหะที่มีขนาดความหนาได้เท่าไหร่บ้าง โดยต้องดูว่าโรงงานนั้น ๆ มีเครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะแบบพับน้ำหนักกี่ตันบ้างมีและหากโรงงานนั้น ๆ มีบริการเสริมเพิ่มเติมหลังจากการขึ้นรูปโลหะ เช่น การเจาะรู การเชื่อม การพ่นสี การเคลือบผิว หรือการลบเหลี่ยมขอบชิ้นงานโลหะที่ผ่านการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะแล้ว

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สำเร็จได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น หากคุณกำลังมองหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) และชิ้นส่วนโลหะ ที่ได้มาตรฐาน ให้บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ดูแลคุณ เพราะเราคือโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และโรงงานปั๊มโลหะ ชั้นนำของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะ ตลอดจนงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ปั๊มโลหะตามแบบ และงานเจียระไนราบ มากกว่า 16 ปี ด้วยมาตรฐานการรับรอง โดย ISO 9001 : 2015 IATF 16949 : 2016 ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องจักรของเรา ได้ที่นี่
ติดต่อ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง
โทร : 02-1166303
อีเมล : info@siammetalwork.com
Facebook : Siam Metal Work Manufacturing Co.,Ltd.
Line : @siammetalwork

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้