ความสำคัญของงานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

8207 Views  | 

โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ

ความสำคัญของงานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

ขยายตลาดสากล ด้วยมาตรฐานโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ งานเชื่อมและงานประกอบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

      ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ต้องใช้ชิ้นส่วนโลหะ เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตชิ้นงานประเภทต่างๆนั้น แน่นอนว่า ‘ความประณีต’ ของชิ้นส่วนโลหะที่มีข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดนั้น ก็จะยิ่งช่วยเจ้าของธุรกิจโรงงานลดการสูญเสียชิ้นงานโลหะที่มี ‘ดีเฟกต์’ หรือ ข้อตำหนิที่อยู่ในกระบวนการผลิต ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสะท้อนกลับไปยังต้นทุนการดำเนินการของธุรกิจ ในที่สุด

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เจ้าของโรงงานแต่ละแห่งที่ต้องการใช้ชิ้นส่วนโลหะ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตลอดจนในอุตสาหกรรมขานใหญ่ อย่างโรงงานงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะในส่วนของชิ้นงานโลหะประเภทต่างๆ ของรถยนต์ ล้วนต่างต้องการความละเอียดของชิ้นงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจุดนี้ สามารถเริ่มต้นกันได้ตั้งแต่กระบวนการของงานเชื่อมโลหะกันในแต่ละชิ้นส่วน

แต่อย่างไรก็ตาม ในโลกของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะ งานเชื่อมชิ้นส่วนที่มีความปราณีตถือเป็นงานที่มีความท้าทายอย่างมากในเชิงกายภาพ

ด้วยชิ้นส่วนโลหะแต่ละชิ้นที่ผลิตออกมานั้น จัดได้ว่าเป็นงานที่สำคัญต่อผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เราได้พบเห็นกันทั่วไป ที่เมื่อกว่าชิ้นหรือตัวงานนั้นๆจะเสร็จสมบูรณ์ได้อาจต้องได้ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ จำนวนหลักสิบ หรือ หลักร้อย ชิ้นเข้ามาประกอบกันเลยทีเดียว  

 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมการเชื่อม

      กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ในแต่ละชิ้นนั้น ต้องใช้ชิ้นงานส่วนประกอบโลหะ เป็นจำนวนมากหลายต่อหลายหน่วยกันเลยทีเดียว ดังนั้นงานเชื่อมชิ้นส่วนโลหะอันเป็นส่วนประกอบแต่ละชิ้นของผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยส่วนใหญ่แล้ว เราอาจไม่ทราบ หรือได้ทันเอะใจกันว่า อุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อโลกหรือ รอบตัวเราอย่างไร?

‘การเชื่อม’ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของหลายอุตสาหกรรม เช่นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะต่างๆในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการบิน และอื่นๆ ซึ่งหากปราศจากงานโลหะรูปแบบนี้ หลายสิ่งหลายอย่าง รวมทั้งอาคาร ประตู รั้ว เครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก ยานพาหนะ และแม้แต่การเดินทางในอวกาศ

เห็นภาพใหญ่กันแบบนี้แล้ว พอจะนึกภาพตามกันออกแล้วใช่ไหมว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดล้วนผ่านทักษะของช่างเชื่อม ซึ่งมีสัดส่วนถึง 70% ทีเดียว และจากตัวเลขนี้ ก็พอจะการันตีได้ในระดับหนึ่งแล้วว่า งานเชื่อมนับว่ามีความสำคัญต่อภาพรวมอุตสาหกรรม ไน่น้อยเลยทีเดียว  

 

อนาคตงานเชื่อม ขาดแคลนช่างที่มีทักษะ

      มารู้จักคำนิยาม ‘ช่างเชื่อมโลหะ’ ที่จะเป็นผู้ทำทำหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะและโลหะรูปพรรณ งานโครงสร้างโลหะ เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งผู้ทำงานช่างเชื่อมโลหะนี้ ยังสามารถแบ่งระดับของช่างเชื่อมเหล็กออกเป็นสองระดับได้อีกด้วย คือ ช่างระดับงานฝีมือ และช่างระดับงานเทคนิค

      งานสายอาชีพนี้ ในปัจจุบันมีความต้องการสูงในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก ที่ยังต้องขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมหนักในหลายๆ ด้าน โดยข้อมูลจากสมาคม American Welding Society ระบุภายใน 2025 หรือ ในอีก3ปีข้างหน้านับจากนี้ (2022) ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านงานเชื่อมมากกว่า 400,000 คน ปัญหานี้ ยังสอดคล้องกับแนวโน้มเดียวกันกับในประเทศไทยเช่นกัน

      ด้วยหากย้อนข้อมูลไปเมื่อราว1-2 ปีที่ผ่านมา ในแวดวงที่เกี่ยวข้องในภาคการผลิตบุคลากรงานเชื่อม โดยศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อม หรือ KMUTT’S Welding Research and Consulting Center (KINGWELD) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เผยข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่า ‘ประเทศไทย’ ยังขาดแคลนช่างเชื่อมที่มีทักษะสูง และจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรด้านนี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วน ทั้ง วิศวกรงานเชื่อม (Welding Engineer) ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม (Welding Inspector) ครูช่างเชื่อม (Welding Instructor) และช่างเชื่อม (Welder) ด้วย ทั้งหมดนี้ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่รอบตัวเกือบทั้งหมด เช่น งานโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างอาคารสูง โครงสร้างสะพาน

      รวมถึงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊สปิโตรเคมี เหล่านี้ ต่างมีความต้องการงานเชื่อมที่มีคุณภาพสูงมาก ด้วยส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมทั่วโลก และในประเทศไทย กำลังเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลและมีความต้องการแรงงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับโลก โดย 6 สายงานหนึ่งในนั้นคืองานช่างเทคนิค อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างกล และ ช่างเชื่อม แต่อย่างไรก็ตามขณะที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 และได้มีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ หุนยนต์มาใช้ในโรงงานผลิตที่มีบทบาทมากขึ้นตามมา ซึ่งก็รวมถึงในกลุ่ม หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ ที่เริ่มถูกนำมาใช้ภายในโรงงานบ้างแล้ว ซึ่งยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ที่มองถึงประโยชน์ทางด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตแต่ละชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ และได้คุณภาพเป็นไปตามที่เจ้าของสินค้าต้องการอีกด้วย เห็นภาพใหญ่ของความสำคัญของงานเชื่อมโลหะ งานประกอบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ทั้งในระดับโลกที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในบ้านเรา ที่สะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและช่างเชื่อมที่มีทักษะ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดสูงอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย  

 

พันธมิตรธุรกิจที่ใช่ ช่วยธุรกิจไปไกลมากกว่าเดิม

      จากความสำคัญของงานเชื่อมชิ้นส่วนโลหะ ดังกล่าว เป็นไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก แต่สวนทางกับบุคคลากรในสายงานช่างเชื่อม ซึ่งในจุดนี้ผู้ประกอบการธุรกิจ ในแต่ะภาคอุตสาหกรรม อาจต้องใช้ ‘ผู้ช่วย’ ในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการควบคุมต้นทุนการผลิต ลดดีเฟกต์ จากตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ได้ชิ้นงานส่วนประกอบโลหะ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากล ที่จะช่วยเป็นใบเบิกทางสำคัญให้กับธุรกิจ โรงงานผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม มีโอกาสขยายการทำตลาดในต่างประเทศได้มากขึ้น ท่ามกลางความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนโลหะที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง ขณะที่ ‘ผู้ช่วย’ ดังกล่าว คือ การเลือกพันธมิตรธุรกิจที่เชี่ยวชาญ มีความชำนาญ มีประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในและต่างประเทศ ที่ปัจจุบันก็มีธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ หลายแห่งรองรับความต้อการในด้านนี้ ค่ะ

      โดยหนึ่งในนั้น คือ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้จำหน่ายและยังเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ปั๊มโลหะตามแบบ ปั๊มขึ้นรูปโลหะ รวมถึงการ ปั๊มเหล็ก ปั๊มโลหะ หลากหลายธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ มากกว่า 16 ปี พร้อมมาตรฐานการรับรอง โดย ISO 9001 : 2015 IATF 16949 : 2016 โดยเป็นการการันตีถึงทุกขั้นตอนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญควบคุมงาน นอกจากนี้ สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง ยังเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะรวมทั้งอุปกรณ์การผลิต Die, Jig ต่างๆ ตามแบบและมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts), OEM Parts, ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนการเกษตร ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ การจัดส่ง บริการ

      ด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมกับลูกค้าในฐานะพันธมิตรกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย การเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนโลหะ พร้อมลดอัตราการสูญเสียของเวลา ที่นำไปสู่การเพิ่มต้นทุน หรือ ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พร้อมคัดสรรคู่ค้าในการดำเนินงานได้อย่างมีมาตรฐาน พร้อมขยายตลาดสู่ความเป็นสากล เพิ่มขึ้น ไปจนถึงการสร้างกวามเชื่อมั่น โดยการรับประกันคุณภาพของสินค้า และบริการ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และมีความโปร่งใส พร้อมเปิดเผย และตรวจสอบได้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ด้วยหลักการในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ดังกล่าว ยังจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าธุรกิจในการขยายตลาดสากล ด้วยมาตรฐานงานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม อีกด้วย

 

ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องจักรของเรา ได้ที่นี่
ติดต่อ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง
โทร : 02-1166303
อีเมล : info@siammetalwork.com
Facebook : Siam Metal Work Manufacturing Co.,Ltd.
Line : @siammetalwork

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy