ทัวร์โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Siam Metal Work

1105 Views  | 

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ทัวร์โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Siam Metal Work

เปิดพื้นที่พาทัวร์โรงงาน Siam Metal Work ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนโลหะแบบครบวงจร

      ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน “โลหะ (Metal)” ก็ถือได้ว่าเป็นวัสดุชิ้นสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุด เพราะชิ้นส่วนโลหะเหล่านี้ล้วนได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์ใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมจนทำให้เราจึงมักจะได้เห็นการนำเอาชิ้นส่วนโลหะมาแทรกซึมอยู่ในผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ รวมไปถึง Automotive parts ต่าง ๆ ที่เราจะต้องมีการสัมผัสและหยิบจับนำมาใช้งานในทุก ๆ วัน

      เพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ Siam Metal Work เราจึงอยากจะมาเปิดพื้นที่โรงงาน เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจทุกคนที่กำลังมองหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ โรงงานปั๊มโลหะ หรือโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) คุณภาพดีที่สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และได้มาตรฐานในระดับสากล มาเริ่มต้นสำรวจที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนโลหะแบบครบวงจร Siam Metal Work ไปด้วยกันเลยว่า ที่โรงงาน Siam Metal Work ของเรามีบริการอะไรที่น่าสนใจ และอะไรที่ทำให้โรงงานปั๊มโลหะและโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) ของเราได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

จุดเริ่มต้นของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนโลหะชั้นนำของไทย Siam Metal Work

      เป็นเวลากว่า 16 ปีมาแล้วที่ทางบริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Siam Metal Work) ได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) , OEM Parts, ชิ้นส่วนโลหะ, ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า, ตลอดจนชิ้นส่วนการเกษตร, อุปกรณ์การผลิต Die, Jig ต่าง ๆ แบบครบวงจร ที่สามารถสั่งผลิตขึ้นรูปได้ตามรูปแบบและมาตรฐานที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดภายใต้การรับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานการรับรอง โดย ISO 9001 : 2015 IATF 16949 : 2016 เพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญในการพาโรงงาน Siam Metal Work ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำในด้านของการผลิตชิ้นส่วนโลหะของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์องค์กร (Vision) ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้

 

จุดแข็งที่สำคัญของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนโลหะ Siam Metal Work

      เพื่อการสร้างฐานลูกค้าจากทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จะช่วยผลักดันให้โรงงานปั๊มโลหะและโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) Siam Metal Work สามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนโลหะของประเทศได้ ทางโรงงาน Siam Metal Work จึงได้มีการวางนโยบายด้านการประกอบธุรกิจที่มีความเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับกลุ่มลูกค้าถึงประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ, ชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts), หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนการรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

      นอกจากนี้โรงงาน Siam Metal Work ยังเป็นโรงงานปั๊มโลหะ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) และผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ให้ความสำคัญกับนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ปั๊มโลหะตามแบบ และปั๊มขึ้นรูปโลหะ ร่วมกับการวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ทุกขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) และชิ้นส่วนโลหะ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่น้อยที่สุด

      และที่สำคัญทางโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนโลหะ Siam Metal Work ยังได้มีการวางแผนในด้านของการเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) ร่วมกับการวางแผนเพื่อการลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อการดำเนินธุรกิจของโรงงาน Siam Metal Work ลง เพื่อสร้างจุดแข็งที่จะช่วยให้โรงงาน Siam Metal Work สามารถขยายฐานลูกค้าออกไปได้ในระดับสากล เพื่อการดึงดูดบริษัทคู่ค้าใหม่ ๆ ที่มีกำลังในการลงทุนให้หันมาสนใจในบริการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) และผลิตชิ้นส่วนโลหะที่หลากหลายของเราได้มากที่สุด

 

บริการที่โดดเด่นของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนโลหะ Siam Metal Work

      ที่ Siam Metal Work เราคือผู้จัดจำหน่ายและโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) และโรงงานปั๊มโลหะที่พร้อมให้บริการผลิตชิ้นส่วนโลหะ, ปั๊มโลหะตามแบบ, ปั๊มขึ้นรูปโลหะ, รวมไปถึงการปั๊มเหล็กในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าทุกท่านต้องการ เพื่อการนำชิ้นส่วนโลหะไปใช้งานเพื่อการประกอบกิจกรรมในอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากที่สุด
 • บริการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ (Stamping)
  ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยเครื่องปั๊มโลหะหลากหลายรูปแบบที่มีมาให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด 25 ตัน ถึง 250 ตัน เพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts), รถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนไฟฟ้า, และชิ้นส่วนโลหะประเภทอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • บริการเชื่อมและประกอบชิ้นส่วนโลหะ (Welding)
  ให้ทุกการนำเอาชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) มาใช้งานเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยบริการเชื่อมและประกอบชิ้นส่วนย่อยของโลหะเข้าด้วยกันโดยการใช้หุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูงในการดำเนินงาน ร่วมกับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในแนวเชื่อมทุกขั้นตอน ภายใต้การควบคุมและบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015/ IATF 16949 : 2016

 • บริการด้านงานแมชชีน (Machining)
  ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนโลหะ Siam Metal Work เราให้บริการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts), ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ, ปั๊มขึ้นรูปโลหะ, ปั๊มโลหะตามแบบ, และงานแมชชีนนิ่งด้วยเครื่อง CNC เพื่อการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีค่าความละเอียดสูง ยกตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts), OEM Parts, รถจักรยานยนต์, และชิ้นส่วนไฟฟ้า ได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • บริการเจียรนัยชิ้นส่วนโลหะ (Grinding)
  ปรับแต่งชิ้นชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) ที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้มีความสวยงามและพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการเจียรนัยราบชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วยโต๊ะเจียรนัยที่มีขนาดใหญ่ถึง 500 x 1200 มิลลิเมตร ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานเจียรนัยชิ้นส่วนโลหะ, ชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) หรือชิ้นส่วนไฟฟ้าที่มีผิวงานที่เนียนละเอียดได้สูงสุดถึง 5 ไมครอน
      จะเห็นได้ว่าในการมองหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) หรือโรงงานปั๊มโลหะที่จะสามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อการนำมาใช้งานในธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ได้อย่างตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจทุกคนไม่เพียงแต่จะต้องให้ความสำคัญกับการมองหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนโลหะที่สามารถผลิตชิ้นงานโลหะขึ้นมาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจทุกคนยังจำเป็นที่จะต้องมองหาโรงงานปั๊มโลหะและโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของในการผลิตชิ้นส่วนโลหะและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) พร้อมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพของระบบบริหารงานภายในโรงงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อความผลลัพธ์ในผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) และชิ้นส่วนโลหะที่มีความคุ้มค่าที่มากที่สุด

      หากคุณกำลังมองหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts) โรงงานปั๊มโลหะ และชิ้นส่วนโลหะ ที่ได้มาตรฐาน ให้บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ดูแลคุณ เพราะเราคือโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และโรงงานปั๊มโลหะ ชั้นนำของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะ ตลอดจนงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ปั๊มโลหะตามแบบ และงานเจียระไนราบ มากกว่า 16 ปี ด้วยมาตรฐานการรับรอง โดย ISO 9001 : 2015 IATF 16949 : 2016 ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

 

ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องจักรของเรา ได้ที่นี่
ติดต่อ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง
โทร : 02-1166303
อีเมล : info@siammetalwork.com
Facebook : Siam Metal Work Manufacturing Co.,Ltd.
Line : @siammetalwork

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy