เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแบบไหนที่ได้รับนิยม

1084 Views  | 

 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแบบไหนที่ได้รับนิยม

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแบบไหนที่ได้รับนิยม

กระบวนการขึ้นรูปโลหะก่อนทัั้งสิ้น ตั้งแต่นั่งร้านไปจนถึงอุตสาหกรรมรถยนต์แต่ละแบบมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน

 

     อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องครัว หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมด้านอาหาร ก่อนที่จะผลิตออกมาเป็นสินค้าวางขายให้กับผู้บริโภค ต้องผ่านการขึ้นรูปหรือโมเดลต้นแบบก่อน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ก่อนจะบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ลงกล่อง และกระจายสินค้าไปในร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ต่างต้องผ่านการทดลองตัวอย่างในแล็บก่อน ซึ่งเปรียบเหมือนกับกระบวนการผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ จำเป็นต้องมีการขึ้นรูปโลหะต้นแบบออกมาก่อนเช่นกัน

 

การขึ้นรูปโลหะคืออะไร

     การขึ้นรูปโลหะหรือ Metal Forming เป็นหนึ่งในรูปแบบของการผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของสินค้า ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้มักจะเป็นโลหะ การขึ้นรูปโลหะจึงเป็นเหมือนการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุโลหะให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการแบบถาวร และเพื่อให้ตรงจุดประสงค์ในการใช้งาน การขึ้นรูปโลหะจะทำให้ตอนที่โลหะที่เรานำไปใช้สำหรับการขึ้นรูปยังอยู๋ในสถานะของแข็ง วิธีการผลิตเช่นนี้จะไม่ทำลายคุณสมบัติของโลหะ มันจะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโลหะเท่านั้น การขึ้นรูปโลหะแบบนี้มีความแตกต่ากับการกลึงปาดหน้าและงานหล่อโลหะ เพราะทั้ง 2 วิธีนี้เป็นวิธีขึ้นรูปโลหะที่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะของโลหะ โดยการกลึงปาดหน้าเป็นการผลิตที่เสียเศษของโลหะและงานหล่อโลหะเป็นการผลิตที่เปลี่ยนสถานะของโลหะจากของแข็งมาเป็นของเหลวและหล่อเป็นรูปต่างๆ เป็นต้น

     กระบวนการขึ้นรูปโลหะอาจจะใช้แรงบีบอัด ตัด พับ เจาะ หรือนำมาทำให้มันโค้งงอ กระบวนการนี้เป็นการเปลี่ยนสภาพชิ้นส่วนของโลหะให้เป็นชิ้นส่วนในแบบที่ผู้ผลิตต้องการและพร้อมที่จะนำไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ ในการผลิตต่อไป

     กระบวนการขึ้นรูปโลหะเป็นกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของสินค้าได้ในปริมาณมากๆ เพื่อนำไปใข้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอวกาศ, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมทางการเกษตร, ชิ้นส่วนด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, การขนส่งทางรางและทะเล และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้นฃ

 

โลหะที่นิยมนำมาใช้ในการขึ้นรูปมากที่สุด

     โลหะที่สามารถนำมาใช้ขึ้นรูป ได้แก่ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกัลป์วาไนซ์หรือเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี อลูมิเนียม ทองเหลืองและทองแดง สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการเลือกวัสดุในการขึ้นรูป คือ รูปร่างของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ต้องการ ความแข็งแรง และคุณสมบัติเชิงกลในการนำไปใช้งาน ประเภทของกระบวนการขึ้นรูปโลหะ

การขึ้นรูปโลหะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท โดยจะแบ่งตามวัสดุตั้งต้น เช่น

 • ถ้าวัสดุตั้งต้นเป็นโลหะแผ่น จะเป็นกลุ่มกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น เช่น ตัด เฉือน พับขึ้นรูป
 • ถ้าวัสดุตั้งต้นเป็นก้อน จะเป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะก้อน เช่น ทุบหรืออัดรีดเพื่อขึ้นรูป

 

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

 1. การดัดหรือการพับโลหะ Bending เป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะที่มีความยืดหยุ่น มักนิยมใช้แบบ Brake Press หรือเครื่องพับโลหะ หรือใช้เครื่องปั๊มโลหะ Press Machine โดยการนำแผ่นโลหะมาวางบนแม่พิมพ์ Die casting แล้วอัดโลหะเข้ากับแม่พิมพ์ วิธีการตอกแบบนี้จะไม่ใช่การตอกเพื่อทำให้เกิดรู แต่เป็นการสร้างแรงดัดเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุให้เป็นไปตามแม่พิมพ์

 2. การยืด Stretching เป็นการขึ้นรูปโลหะโดยใช้การยืดและดัดหรืองอ พร้อมๆ กันด้วยแม่พิมพ์ ใช้ในการสร้างชิ้นส่วนโลหะที่มีความซับซ้อน ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการรัศมีในการดัดโค้งที่มากที่สุด

 3. การลากขึ้นรูป Deep Drawing การลากขึ้นรูปเป็นอีกหนึ่งวิธีในการขึ้นรูปโลหะที่นิยมเป็นอย่างมาก แผ่นโลหะจะถูกหนีบให้อยู่ตรงช่องว่างของแม่พิมพ์ (Die) เพื่อขึ้นรูปชิ้นส่วนแบบกลวง การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีนี้ต้องใช้ความทนต่อแรงยืด ในการเปลี่ยนรูปร่างของแผ่นโลหะ

 4. การขึ้นรูปแบบม้วนหรือรีดเพื่อขึ้นรูป Roll Forming การขึ้นรูปด้วยการม้วนหรือรีดแบบต่อเนื่อง เมื่อนำโลหะเข้าสู่เครื่องรีดเพื่อขึ้นรูป ตัวรีดแต่ละคู่จะทำหน้าที่ในการขึ้นรูปและดัดหรือพับโลหะแผ่น หรือขึ้นลายโลหะ โดยจะทำการดัดแบบต่อเนื่องเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการ วิธีนี้นิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความยาวมากๆ

 5. การอัดขึ้นรูป Extrusion จุดประสงค์ของวิธีนี้คือ ต้องการทำให้โลหะจับตัวกันเป็นก้อน โดยมีรูปร่างใกล้เคียงกับวัสดุต้นแบบมากที่สุด แต่วิธีการนี้มีความแตกต่างจากวิธีอื่นๆ เล็กน้อย เช่น มีการใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงๆ มาทำให้วัตถุมีความยืดหยุ่นก่อนที่จะนำมากดเข้ากับตัวแม่พิมพ์ให้เกิดรูปร่างตามความต้องการ

 6. การขึ้นรูปแบบเจาะ Punching การขึ้นรูปวิธีนี้เป็นที่นิยมมากสำหรับงานแบบ Mass Product เพราะมีราคาไม่แพง สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำเเผ่นโลหะวางไว้ที่แม่พิมพ์และใช้เครื่องเจาะทะลุที่ชิ้นงาน เครื่องลักษณะนี้จะสามารถตอกชิ้นงานสร้างรูหลายๆ รูได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่มักนำไปใช้กับงานขึ้นรูปโลหะ เช่น เคสคอมพิวเตอร์ ตู้ไฟ ฝาปิดช่องลม

 7. การขึ้นรูปโลหะด้วยการปั๊ม Stamping สำหรับการขึ้นรูปโลหะด้วยการปั๊ม แม่พิมพ์ที่จะนำมาใช้จะเป็นตัวกำหนดรูปร่างของชิ้นงานว่าจะมีขนาดเท่าไหร่หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ การปั๊มจะค่อนข้างคล้ายกับการแกะสลักนูนบนวัตถุต่างๆ เช่น ไม้ และ หินอ่อน

 8. การขึ้นรูปโลหะแบบไฮโดรฟอร์มมิ่ง Hydroforming การขึ้นรูปโลหะแบบไฮโดรฟอร์มมิ่งอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จัก แต่เริ่มมีการนำมาใช้กันมากขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต วิธีการของไฮโดรฟอร์มมิ่งจะเหมือนกับการลากขึ้นรูป ไฮโดรฟอร์มมิ่งจะใช้ชิ้นส่วนโลหะติดไว้กับแม่พิมพ์เพื่อยืดออก แต่จะต่างจากการลากขึ้นรูปตรงที่ไฮโดรฟอร์มมิ่งสามารถทำเสร็จได้ในขั้นตอนเดียว แต่การลากขึ้นรูปจะไม่สามารทำเสร็จในขั้นตอนเดียวได้
 9. การขึ้นรูปโลหะด้วยเทคโนโลยี 3D Printing การขึ้นรูปโลหะแบบ 3D Printing หรือ Additive Manufacturing คือการขึ้นรูปโลหะด้วยการเติมเนื้อวัสดุทีละชั้นๆ จนได้ออกมาเป็นต้นแบบตามต้องการ เทคโนโลยีนี้ได้ฉีกกฎรูปแบบการผลิตแบบเดิม Subtractive Manufacturing ที่เป็นการสกัดเอาเนื้อวัสดุออกไปจนได้เป็นรูปร่างที่ต้องการด้วยการตัด กลึง ไส เจาะ ยืด พับ งอ เป็นต้น

 

     สำหรับเครื่อง 3d Printer มีให้เลือกหลายประเภท ทั้งเครื่องขึ้นรูปโลหะจาก พลาสติก โลหะ หรือเซรามิค ต้้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าบ้านหนึ่งหลัง โดยมีหลักการเหมือนกันคือ การขึ้นรูปที่ละชั้นๆ และทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีและเทคนิคการขึ้นรูปโลหะที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการจะผลิตชิ้นส่วนหรือต้องการขึ้นรูปโลหะเพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ สามารถปรึกษาเรา บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ชั้นนำของประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, IAFT 16949 : 2016 และยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

     เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ อุปกรณ์การผลิต Die Jig ต่างๆ ตามแบบและตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ OE Parts ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนการเกษตร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานกว่า 16 ปี ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการ ในราคาที่พอใจ โดยมีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง

 

ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องจักรของเรา ได้ที่นี่
ติดต่อ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง
โทร : 02-1166303
อีเมล : info@siammetalwork.com
Facebook : Siam Metal Work Manufacturing Co.,Ltd.
Line : @siammetalwork

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy