วิธีการ Set up เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะในโรงงานขนาดใหญ่

1040 Views  | 

ปั๊มชิ้นส่วนโลหะ

วิธีการ Set up เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะในโรงงานขนาดใหญ่

Set up เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะ ในโรงงานขนาดใหญ่

ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานโลหะ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรือ ชิ้นส่วนยานยนต์นั้น ย่อมต้องใช้เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะ เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ การ Set up หรือการติดตั้ง ตั้งค่าเครื่องปั๊มชิ้นส่วนโลหะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อไม่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมไปถึงเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทำความรู้จักเครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะ

เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะ หรือ Press Machine ก็คือ เครื่องมือสำหรับการปั๊มชิ้นส่วนโลหะที่เกิดจากแผ่นโลหะซึ่งมีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรง ทนทาน โดยอาศัยแม่พิมพ์หรือเครื่องมือเฉพาะ ที่สามารถทำได้ทั้งการตัด, พับ หรือ เจาะรู โดยไม่เปลี่ยนสถนะของวัตถุดิบ การปั๊มนั้นถือเป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะที่ได้รับความนิยมวิธีการหนึ่ง เพราะสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ง่าย สามารถทำได้ในปริมาณมาก อีกทั้งยังไม่ต้องตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติม เพราะชิ้นงานที่ผ่านการปั๊มนั้นจะมีขนาดที่เท่ากันทุกชิ้น โดยวัสดุที่นิยมนำมาใช้ปั๊มชิ้นส่วนโลหะ ได้แก่ เหล็ก, สแตนเลส, สังกะสี เป็นต้น

 

สำหรับการขึ้นรูปโลหะ ปั๊มชิ้นส่วนโลหะนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะของวัตถุดิบ คือ

  • Hot Working คือ การปั๊มชิ้นส่วนโลหะ หรือขึ้นรูปโลหะโดยผ่านกระบวนการใช้ความร้อนเพื่อทำให้รูปร่างของโลหะเป็นไปตามที่ต้องการ มีข้อคือช่วยให้เยื้อโลหะมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น Hot Working ฒีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่ การตีขึ้นรูป, การรีดร้อน, การเชื่อม, การดึงและกดขึ้นรูป เป็นต้น

  • Cold Working คือ การปั๊มขึ้นรูปโลหะ ปั๊มชิ้นส่วนโลหะ ที่ใช้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือรูปทรงของโลหะด้วยความเย็น หรืออุณหภูมิที่ต่ำประมาณ 20 - 25 องศาเซลเซียส มีข้อดีคือ ช่วยประหยัดพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูป แต่วิธีการนี้จะต้องใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และมีความเสถียรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีต้นทุนในกระบวนการผลิตที่สูงมากกว่า สำหรับ Cold Working นั้น มีด้วยกันหลายวิธี เช่น การอัดรีด, การบิดงอ, การรีดขึ้นรูป, การขึ้นรูปพิมพ์ลึก เป็นต้น

 

เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะ ก็มีด้วยกันหลากหลายแบบ ได้แก่

  • Transfer Press คือ เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะที่ใช้หลักการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง โดยมี Servo Motors เป็นตัวควบคุม ใช้วัตถุดิบเป็นแผ่นโลหะในการผลิต การทำงานจะมีอุปกรณ์รางจับยึด หรืออุปกรณ์ดูดแบบสุญญากาศ สำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายแผ่นโลหะเพื่อทำการขึ้นรูปตามขั้นตอน

  • Progressive Press คือ เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะสำหรับแผ่นโลหะที่มีขนาดเล็ก - ขนาดกลาง โดยใช้วัตถุดิบเป็นม้วนโลหะ มีการทำงานคือเครื่องปั๊มจะค่อยๆ ปั๊มชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการออก แล้วจากนั้นจึงปั๊มตัดเป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ

  • Tandem Press Line คือ เครื่องปั๊มชิ้นส่วนโลหะ สำหรับแผ่นโลหะที่มีขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ ใช้วัตถุดิบเป็นแผ่นโลหะ โดยการทำงานนั้นอาจใช้คนหรือหุ่นยนต์ในการย้ายแผ่นโลหะเพื่อนำไปขึ้นรูปตามขั้นตอน

 

วิธีการ Set up เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะในโรงงาน

การ Set up เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะ สำหรับกระบวนการปั๊มชิ้นส่วนโลหะ นั้นเป้นกระบวนการที่ต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญในการ Set up เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อธุรกิจและด้านอื่นๆ ขึ้นได้ และในแัจจุบันเองนั้น ในส่วนของกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบอัตโนมัติ และมักจะอาศัยหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผลิตมากยิ่งขึ้น การ Set up อย่างถูกต้องก็จะช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย สำหรับการ Set up เบื้องต้นนั้น สามารถพิจารณาได้ดังนี้
  • เริ่มต้นจากการตรวจสอบแม่พิมพ์และเครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะ ว่าแม่พิมพ์นั้นตรงกับความต้องการหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของแม่พิมพ์ที่ได้มีการเก็บบันทึกเอาไว้ อาจะใช้การแสกนบาร์โค้ด หรือใช้เทคโนโลยีอย่าง RFID เข้ามาช่วย นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของเครื่องปั๊มชิ้นส่วนโลหะให้ถูกต้องด้วย

  • การตรวจสอบและตั้งค่าความสูงของชัตเตอร์ โดยการปรับเพื่อให้มีความเหมาะสมกับแม่พิมพ์ที่ใช้งานแต่ละแบบ ในส่วนของการเช็ตความสูงของชัตเตอร์สำหรับปั๊มชิ้นส่วนโลหะนั้น อาจทำโดยการระบุจุดที่ต้องการ หรือใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น Absolute Encoder, Linear transducer ฯลฯ เข้ามาช่วยในการเซ็ตค่าความสูงของชัตเตอร์

  • เซ็ตความดันไฮดรอลิก โดยในเครื่องปั๊มชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ระบบเก่าๆ นั้น อาจต้องอาศัยคนงานขึ้นไปยังแท่นที่ติดตั้งตัววัดแรงดัน เพื่ออ่านค่า แต่ในปัจจุบัญนั้น จะมีระบบที่คอยส่งสัญญาณบอกค่าความดังไฮดรอลิกส่งมายังตัวควบคุม ซึ่งสามารถตรวจสอบ ควบคุม และเซ็ตค่าความดันไฮดรอลิกได้สะดวกและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

  • ตรวจสอบและใส่ค่าต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสินค้า, จำนวน เป็นต้น

 

การ Set Up เครื่องกดปั๊มชิ้นส่วนโลหะ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการใช้งานเครื่องจักร เพราะหากตั้งค่าหรือเซ็ตค่าต่างๆ ผิดพลาดนั้น ก็จะทำให้ชิ้นงานหรือสิ่งทีต้องการผลิตนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น การตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้อง และกำหนดค่าต่างๆ อย่างแม่นจำ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อให้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

 

ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องจักรของเรา ได้ที่นี่
ติดต่อ บริษัท สยาม เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง
โทร : 02-1166303
อีเมล : info@siammetalwork.com
Facebook : Siam Metal Work Manufacturing Co.,Ltd.
Line : @siammetalwork

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy